Συστήματα ελέγχου φωτισμού δρόμων: Κατανόηση Μεθόδων και της Εξέλιξής τους

Ανάγνωση 5 λεπτών

Η δημόσια φωτισμός διάδρομος παίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και της αισθητικής του αστικού τοπίου μας. Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, υπάρχουν τώρα δύο κύριες μέθοδοι για τη διαχείριση αυτών των συστημάτων φωτισμού: ομαδικός (ή τμηματικός) έλεγχος και ατομικός έλεγχος.

Street Lighting Control Systems: Understanding Methods and Their Evolution

Μέθοδος Ελέγχου Ομάδας

Метод группового управления включает управление лампами в кластерах, где они сгруппированы и действуют одновременно. Этот метод не предлагает гибкости управления отдельными лампами.

Метод индивидуального управления

Наоборот, метод индивидуального управления предоставляет уникальную систему для каждой лампы, позволяя настраивать освещение для каждой лампы по отдельности.

A Brief History of Lighting Control

Σύντομη ιστορία του ελέγχου φωτισμού

Ο έλεγχος της φωτιστικής διανομής έχει δει εντυπωσιακές μεταστροφές κατά τη διάρκεια της ιστορίας, από τις απλούστερες χειροκίνητες μεθόδους μέχρι τα τεχνολογικά προηγμένα συστήματα. Η κατανόηση αυτής της εξέλιξης δίνει πλαίσιο για την τρέχουσα κατάσταση ελέγχου του δρόμου φωτισμού.

Αρχές: Φανάρια, Κεριά και Λάμπες Λαδιού

Ιστορικά, ο έλεγχος της φωτοδιανομής ξεκίνησε με αρχαιομετρήτικα συστήματα, όπως τα φανάρια, τα κεριά και οι λάμπες λαδιού. Σε αυτές τις εποχές, ο έλεγχος του φωτός ήταν κυρίως για τη χειροκίνητη ανάφλεξη και σβέσιμο αυτών των πηγών.

Αερίου Λαμπτήρες

Στον 19ο αιώνα, οι λαμπάδες αερίου σηματοδότησαν ένα σημαντικό άλμα προώθησης. Αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιούν υγροποιημένους υδρογονάνθρακες για την παραγωγή φωτός, αλλά εξακολουθούσαν να εξαρτώνται από τη χειροκίνητη λειτουργία αλλά αντιπροσώπευαν ένα μεταστροφή από τις αρχαίες μεθόδους.

Ηλεκτρικός Φωτισμός

Καθώς το 19ο αιώνα τελείωνε και η αυγή του 20ου αιώνα έφθανε, η ηλεκτρικότητα ανοίγει το δρόμο για καινοτόμα συστήματα φωτισμού. Αυτή η περίοδος παρατηρήθηκε η εφεύρεση διακοπτών, επιτρέποντας πιο βολικό έλεγχο των ηλεκτρικών φώτων, συμπεριλαμβανομένων κεντρικών συστημάτων για να τα ενεργοποιεί ή να τα απενεργοποιεί.

Εισαγωγή του photo relay

Η μεσοπρόθεσμη περίοδος του 20ου αιώνα ανακήρυξε μια εποχή ηλεκτρονικών και τεχνολογικών βελτιώσεων. Το photo relay, μια κρίσιμη καινοτομία στον έλεγχο του φωτισμού, γεννήθηκε. Το πρώτο δρόμου photo relay αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Δρώντας ως το κύριο στοιχείο ελέγχου, ένα photo relay χρησιμοποιεί ένα αισθητήρα ευαίσθητο στο φως ή photo element. Αυτό επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή του φωτισμού των δρόμων βάσει των επιπέδων φωτισμού του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό όταν χρειάζεται.

Το Αντίκτυπο της Φωτορελέ στον Δημόσιο Φωτισμό

Интеграция фотопереключателя в системы уличного освещения отметила трансформационный момент в их истории. Она не только принесла повышенную эффективность, но также проложила путь к значительной экономии энергии.С появлением фотопереключателя произошло существенное улучшение эффективности уличного освещения. Возможность автоматического отключения света в дневные часы привела к значительному снижению энергопотребления. В результате города обнаружили, что уличное освещение стало более экономичным и удобным для пользователей.Фотопереключатель также подчеркнул первое существенное расхождение в подходе между Европой и США. В европейских регионах инфраструктура предпочла установку фотопереключателей на группы ламп, что привело к сегментальному или групповому контролю. В отличие от этого, уникальная инфраструктура и спецификации для уличного освещения в США способствовали установке фотопереключателей на отдельные лампы.
Evolution of Group Lighting Control Systems

Эволюция систем группового управления освещением

Сτην πορεία του χρόνου, οι βελτιώσεις στα μηχανισμούς ελέγχου του φωτισμού έχουν γίνει πιο ακριβείς και ενεργειακά αποδοτικά. Από τις φωτορελέ μέχρι τους χρονορελέ, ο δρόμος ήταν συναρπαστικός.Χρονορελέ και Χρονόμετρα: Αντιμετωπίζοντας τους Περιορισμούς των Φωτορελέ Στην Ευρώπη, τα συστήματα ελέγχου βασιζόμενα σε χρονορελέ και χρονόμετρα έγιναν μια δημοφιλής επιλογή. Η μετάβαση προκλήθηκε από τις προκλήσεις που σχετίζονταν με τα φωτορελέ — αυτά θα μπορούσαν να βρωμήσουν και να ανταποκριθούν σε μη φυσικές πηγές φωτός, όπως τα φώτα αυτοκινήτων, προκαλώντας ψευδείς ενεργοποιήσεις. Αυτό το πρόβλημα, σε ένα περιβάλλον ομαδικής διαχείρισης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσει τη μακροζωία του συστήματος. Μια πρώιμη μαρτυρία για τον έλεγχο του φωτισμού ομάδας χρησιμοποιώντας χρονόμετρα ήταν το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στο Παρίσι το 1889 για το φωτισμό του Πύργου του Άιφελ. Μηχανικά χρονόμετρα χρησιμοποιήθηκαν για να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία εναλλαγής των φώτων. Ωστόσο, στις ΗΠΑ, ο έλεγχος ήταν κυρίως ατομικός, με μια έντονη κλίση προς τα φωτορελέ για έναν μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Έλεγχος Φωτισμού Ομάδας
Παράδειγμα ελεγκτή Qulon

Αλλά πώς μοιάζει ο σύγχρονος έλεγχος φωτισμού ομάδων; Πάρτε τους ελεγκτές Qulon (Mini, C, C1, C2) ως επεξηγηματικά παραδείγματα. Γενικά, ένας τέτοιος ελεγκτής τοποθετείται στο ντουλάπι ελέγχου φωτισμού και ελέγχει μια ή περισσότερες ομάδες φωτισμού μέσω ξεκινητών. Διαθέτει λειτουργίες διάγνωσης και συνδέεται με ένα μετρητή ηλεκτρισμού, λειτουργώντας ως μέρος του συστήματος λογοδοσίας ηλεκτρισμού και βοηθώντας στη διάγνωση γραμμών φωτισμού.

Πλεονεκτήματα

Προγραμματισμένος φωτισμός. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί με βάση ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα.

Ομαδική διάγνωση. Ενώ ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η εντοπισμός ενός συγκεκριμένου ελαττωματικού φωτιστικού, η προβληματική ομάδα μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς αλλαγές στη ρύθμιση του φωτισμού.

Οικονομικός τόσο στην υλοποίηση όσο και στη λειτουργία.

Μειονεκτήματα

Έλλειψη ακρίβειας στον εντοπισμό ελαττωματικών φωτιστικών σωμάτων.

Περιορισμένες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας λόγω ελέγχων με βάση ομάδες.

Τις ημέρες, τα κολώνια μένουν υποπληρωμένα, περιορίζοντας τη δυναμική τους για έργα υποδομής.

Σπάνια εφαρμογή στις ΗΠΑ, επηρεασμένη από υποδομή και ιστορικούς παράγοντες.

Individual Control

Ατομικός Έλεγχος

Основным аспектом индивидуального контроля является выделение отдельного контроллера (заменяющего фотореле) для каждого светильника, обеспечивая независимую работу. Одним из распространенных контроллеров светильников является узел GSM. Доступен с разъемами NEMA или Zhaga, он предоставляет функции включения/выключения, димминга и проверки статуса.Комплексное управление всей системой освещения.Различные режимы энергосбережения.Облегчает взаимодействие с различными датчиками.Высокие первоначальные затраты на внедрение.Сложности и расходы, связанные с управлением множеством оборудования.Обычно предпочтителен при полном обновлении системы освещения.

Συμπέρασμα

Учитывая разнообразие городской инфраструктуры и сильные и слабые стороны, присущие каждому методу управления освещением, универсальный подход не является наиболее эффективным. Рекомендуется принять гибкую позицию, рассматривая применение как групповых, так и индивидуальных методов управления, где они лучше всего подходят в рамках города. Такой интегрированный подход вероятно приведет к оптимальным результатам, объединяя преимущества обоих систем.