Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα παρόμοια, επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν έναν επισκέπτη μπορεί να επεξεργαστούν ή να μεταδοθούν εντός της Sundrax Electronics για σκοπούς που σχετίζονται με την απάντηση σε ερωτήσεις, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών και στατιστικά. Τα προσωπικά δεδομένα δεν επεξεργάζονται ή μεταδίδονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του σχετικού ατόμου, εκτός εάν η Sundrax απαιτείται να το πράξει με βάση υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι τα δεδομένα δεν κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοση, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα παρεμβολής και τροποποίησης των μεταδιδόμενων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Επομένως, οι χρήστες ζητείται να αποφεύγουν τη μετάδοση εμπιστευτικών δεδομένων στη Sundrax μέσω του ιστότοπου.

Η Sundrax Electronics διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή.